طراحی فضای اداری

طراحی کلینیک پوست

مساحت: 98 متر مربع
مدت زمان طراحی 45 روز

طراحی-فضای-اداری-کلینیک-پوست

فضاهای طراحی شده:

فضای رسیپشن

طراحی فضای اداری
طراحی فضای اداری

دراین  طراحی  از رنگ بندی زیبا و حرفه ای استفاده شده است.

فضای سالن انتظار

طراحی-فضای-اداری-سالن-انتظار
طراحی-فضای-اداری-سالن-انتظار

در طراحی این پروژه از مبلمان در دو آلترناتیو استفاده شده است.

اتاق زیبایی شماره 1

طراحی-فضای-اداری-کلینیک-پوست

در این طراحی از نورپردازی حرفه ای جهت تامین روشنایی لازم استفاده شده است.

اتاق زیبایی شماره 2

طراحی-فضای-اداری-کلینیک-پوست

در این پروژه از طراحی حرفه ای دیوارها با هویت بصری متناسب با فعالیت کلینیک استفاده شده است.

اتاق ویزیت پزشک

طراحی-فضای-اداری

در این پروژه طراحی سقف به صورت حرفه ای انجام شده است.

 اتاق مدیریت

طراحی-فضای-اداری