طراحی فضای اداری

طراحی شرکت MSD

مساحت: 80 متر مربع

مدت زمان طراحی: 30 روز

فعالیت شرکت: واردات داروهای تخصصی

طراحی فضای اداری

فضاهای طراحی شده:

فضای ورودی

طراحی فضای اداری

در طراحی این شرکت  از جداکننده های شیشه ای برای تقسیم بندی فضاها استفاده شده است.

فضای انتظار

طراحی فضای اداری

فضای منشی

طراحی فضای اداری

در این طراحی از نورپردازی حرفه ای جهت تامین روشنایی لازم استفاده شده است.

اتاق جلسات

طراحی فضای اداری

در این طراحی  از رنگ بندی و مبلمان اداری به شکل دوستانه استفاده شده است.

اتاق مدیریت 

طراحی فضای اداری

در این پروژه از المان های خاص برای طراحی دیوارها متناسب با هویت بصری شرکت و همچنین گیاه آرایی برای فضاهای مختلف استفاده شده است.